post

Medicinsk utrustning – Ultraljudsapparater

Ultraljudsundersökningar har i decennier präglats av tämligen stora utrustningar som begränsat möjligheterna till att frakta enheter mellan rum och platser. Den senaste tiden har dock utvecklingen gått i rask takt och företag som tillverkar medicinsk utrustning, till exempel Allytec, har presenterat nya apparater som ger många fördelar i vården. Alla typer av undersökningar, både rutinkontroller som vid graviditet och avancerade sjukdomsfall, har nytta av smidigare och lättanvända ultraljudsenheter.

Såväl kliniker som vårdcentraler har behov av att göra undersökningar med ultraljud mer flexibla och lättanpassliga. De traditionella apparaterna är på grund av deras storlek ganska komplicerade i användning i den mening att patienter inte kan få undersökningen gjord i hemmet. Det behövs utrymme för att få plats med utrustningen och funktionerna är generellt sett komplicerade och alla inställningar måste göras manuellt, vilket tar mycket tid och även kräver resurser.

Allytec är ett företag inom urologi och akutvård som i sitt arbete strävar efter att göra vardagen enklare för yrkessamma inom vården. Det handlar om att ta fram redskap som har samma teknik som traditionell utrustning men med ett betydligt mer finessinriktat koncept. U-lite är en ny ultraljudsapparat med HD-upplösning som på alla plan underlättar denna typ av undersökningar genom att vara liten, smidig och väldigt funktionell.