Rehabträning

Om du skadar dig så kan det behövas rehabiliteringsträning för att kroppsdelen som tagit skada ska återhämta sig och läka. Rehabträning ska anpassas till individen i fråga och detta innebär att om du exempelvis skadar din axel så behöver din rehabiliteringsträning nödvändigtvis inte lämpa sig lika bra till en vän eller någon annan. Det är en fysioterapeut som ansvarar för undersökning och att göra en bedömning av personen i fråga och skadan. Sedan bestäms vilken nivå av belastning som är optimal för din kropp och skada. Rehabträningen utförs i samband med att det akuta stadiet, alltså när svullnad eller blödning har avtagit och läkt.

Rehabtränings syfte är att återfå den skadade kroppsdelens normala funktion och rörlighet, detta görs i små steg. Oftast utförs samma typ av träning men med olika belastning som succesivt ökas allt eftersom och för att slutligen nå den fulla belastningen.

rehabträning

Upplägg av träningsprogram

Det är fysioterapeutens ansvar att sätta ihop ett fungerande och individuellt träningsprogram som passar dig och din skada. Träningen ska kunna utföras i ditt egna hem, på gymmet eller i någon annan form av träningslokal. Du ska kunna utföra träningen på egen hand beroende på skadans omfattning, i vissa fall kan det behövas assistans för att kontrollera att träningen och övningarna utförs på ett korrekt sätt.

Målet med rehabträning är att du effektivt och så snabbt som möjligt ska bli återställd och då ha möjligheten att kunna återgå till din vanliga aktivitetsnivå eller exempelvis en sport.

Ett måste för en snabb läkning

Oavsett vilken typ av skada det handlar om, det kan vara enkla skador men också mer omfattande, så är rehabträning egentligen ett måste. Det kan exempelvis vara stukningar, ryggskott och knäskador men också frakturer samt nervskador.

Det är viktigt att vävnaderna som är skadade får möjligheten att läka på ett korrekt sätt och inom en skälig tid. För att kunna göra detta så krävs så väl rörelse och cirkulation i precis lagom mängd. Det är enbart skador så som benbrott som kräver att du är stillasittande, men även i samband med benbrott kan du med fördel träna andra delar av kroppen för att optimera blod- och lymflödet. Vid andra typer av skador så är rörelse och träning att rekommendera och oftast ett måste för att du på bästa sätt ska återhämta dig från skadan.