Hjärt- lungräddning

HLR-rådet rekommenderar idag att alla lär sig hjärt- lungräddning och repeterar detta varje år för att vara bered vid en nödsituation. I dagens läge är det ett fåtal som vet hur man ska agera när någon i ens närhet har …

Botoxbehandling

Vi har alla sett skräckexempel på när folk har gjort botox och det har gått snett, men det finns även många exempel där det har höjt människors livskvalitet. Överallt idag görs det reklam för botoxbehandlingar; på sociala medier, reklampelare och …